välkommen till hemsidan, brukar vi säga

när jag träffar en ny person kan jag ge den mitt visitkort,
på visitkortet står det:
personnummer, hemadress, födelseort och webbaddress.